Visi, Misi, dan Objektif

VISI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN
KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KPSKTM)

Menjadi pemangkin dan peneraju
pembangunan modal insan
dan teknologi maklumat.

 

MISI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN
KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KPSKTM)

Memperkasa rakyat dengan
kemahiran, pengetahuan, dan teknologi maklumat.

 

OBJECTIVES OF
THE MINISTRY OF RESOURCE DEVELOPMENT & IT
(KPSKTM)

Membangun sumber tenaga manusia yang kompeten, berketrampilan dan memiliki pelbagai kemahiran.
Merancang pembangunan modal insan yang mampan dan berdaya saing.
Mewujudkan masyarakat yang berteraskan teknologi maklumat.

You are visitor no. :
 
Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat
Aras Bawah, 6, 8 – 11 dan 13, Wisma Bandaraya, Jalan Masjid Lama, 88000 Kota Kinabalu.
Telefon : 088-288325/288326/288327 | Faks : 088-269071 | Emel: webmaster [dot] kpsktm [at] sabah [dot] gov [dot] my